Baliabideak

SustaiNAVility 8 WP-tan egituratzen da. Helburuak eta emaitzak ongi finkatuta daude eta haiei esker amaierako helburuak erdietsiko dira. Osagaien antolaketa orekatua diseinatu da baliabideak modu koherentean txertatzeko.

Aurrekontu osoa 1.084.955 eurokoa da. Proiektuak 16,3 milioi euroko inbertsioak entregatu ditu. Beraz, palanka-efektuaren faktorea 15 da. Kategorien arabera hauxe da banaketa: % 55 giza baliabideetan; % 25 azpikontratazioan eta % 20 zuzeneko kostuetan. SustaiNAVility proiektuan azpikontratuak hautatuko dira azpikontratazioaren gaineko H2020 arauen arabera.

Proiektuaren kostuen ehunekoa, partzuergoko kideen arabera (%)